Saturday, October 21, 2017

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI - DTDB

.


.

.

.

.

.


.

1 comment:

  1. Thanks chị DTDB cho thưởng thức những vần thơ về thưở thanh bình xa xôi, bao giờ về lại quê hương....
    MG

    ReplyDelete